Formularz wyceny strony internetowej

Prosimy o wype?nienie formularza. Wype?nienie maksymalnej liczby pl pozwoli nam lepiej dostosowa? ofert? do Pa?stwa potrzeb. W formularzu zwracacie si? Pa?stwo do nas informuj?c nas co chcecie aby nasza firma Pa?stwu wykona?a.
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Teksty: 
___________________________________________________________________________ 
 
T?umaczenia: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Dodatkowe modu?y do wdro?enia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Grafiki na stron? 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Dodatkowe informacje 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Stronadlaciebie moich danych osobowych w celu prowadzonej dzia?alno?ci zgodnie z ustaw? z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p?n. zm.)